Спортивные достижения

24 апреля 2017 года на утреннем построении состоялась награждение сотрудников, курсантов и студентов Академии МВД КР которые заняли призовые места на различных спортивных мероприятиях.

 

alt

 

 

alt

 

С 24 по 27 января 2017 года Республиканским Центром по спортивно-массовой и оздоровительной работе «Жаштык» в рамках Республиканской Спартакиады «Здоровье» проводились соревнования по настольному теннису среди сотрудников высших и специальных учебных заведений, в которых приняла активное участие сборная команда Академии МВД Кыргызской Республики.

Женскую сборную команду представляли:

- полковник милиции Джоробекова А.М.;

- подполковник милиции Намазбекова М.М.

Женская команда заняла 2 место.

Мужскую сборную команду представляли:

- полковник милиции Камбаралиев Ү.Ж.;

- майор милиции Эсенкулов Ш.А.

Мужская команда заняла 2 место.

В целом сборная Академия МВД Кыргызской Республики по настольному теннису заняла 2 призовое командное место среди ВУЗов Кыргызстана.

 

 

Ата-бабаларыбыздан бир топ кыргыздын улуттук оюндары калган. Алар адамдардан тунук сезимди, тапкычтыкты, жөндөмдүүлүктү, шамдагайлыкты талап кылып, эмгекке болгон мамилесин, аӊ-сезимдүүлүүгүн, кыраакылыгын арттырып келген. Мындай мурастардын бири-Тогуз коргоол оюну.

Тогуз коргоол - так эсептөөнү, стратегтүү ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп саналат.  Бул оюнду кыргыздардан башка кытай, казак, өзбек, каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет.Тогуз коргоол оюну азыркы учурда жаӊыча өсүп-өнүгүү жолунда турат. Ошондуктан ата-бабадан калган акыл оюнун элге кеӊири жайылтуу, аны кийинки муундарга калтыруу ар бирибиздин алдыбызда турган парзыбыз.

 

alt

 

 


© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign